Συμπληρώστε όσα από τα πεδία επιθυμείτε. Είναι σημαντικό να συμπληρώστε στοιχεία και από τις 4 παρακάτω καρτέλες πριν πατήσετε “Υποβολή”.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Επεξήγηση: Το έμμεσο (ή εξωτερικό) κόστος υποδηλώνει τα έξοδα που προέρχονται από όλες τις πρώτες ύλες, τις προμήθειες, τα εμπορεύματα, τις συμβάσεις εργασίας, τις υπηρεσίες τρίτων, τα μισθώματα και τις μισθώσεις, άλλα έξοδα που πραγματοποιούνται από άλλες εταιρείες ή εγκαταστάσεις (Δαπάνες διαφήμισης και πρακτορείου, έξοδα ταξιδίου, προμήθειες, δικαιώματα, ταχυδρομικά τέλη, ασφάλιστρα, λογιστικά, συμβουλευτικά και νομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα, εισφορές σε επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.)

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.

Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σχετικά με κάποιο έτος, μπορείτε να αφήσετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.